Wyszukaj produkt

Dynamiczny system kierowania ewakuacją (DKE)

Drukuj
Opis

Celem systemu dynamicznego kierowania ewakuacją (DKE) jest zwiększenie bezpieczeństwa osób przebywających w budynkach, w których niezbędny jest szczególnie niezawodny system oznaczenia dróg ewakuacyjnych.
Zadaniem DKE jest, by w przypadku wybuchu pożaru można było, przy użyciu wszystkich dostępnych systemów bezpieczeństwa (w tym sygnalizacji pożarowej), przede wszystkim:

  • dokładnie zlokalizować miejsce powstania zagrożenia
  • a następnie, mimo występujących ograniczeń (silne zadymienie, ogień, działanie tryskaczy), wyznaczyć najbezpieczniejszą drogę ewakuacji.

Dzięki zintegrowaniu systemu DKE z systemami bezpieczeństwa, wybierane są wszystkie możliwe bezpieczne drogi ucieczki, z uwzględnieniem wybuchu kilku pożarów w różnych strefach pożarowych.

Systemy DKE znajdują zastosowanie przede wszystkim w obiektach:

  • o mało przejrzystym układzie architektonicznym, z wieloma kondygnacjami
  • obiektach, w których istnieje możliwość występowania jednocześnie dużych grup ludzi (np. hale sportowe, widowiskowe, stadiony itp.)
  • obiektach służących zapewnieniu opieki zdrowotnej, w których przebywają ludzie o ograniczonej sprawności psychofizycznej (ze szczególnym uwzględnieniem szpitali, klinik medycznych i domów opieki)
  • obiektach obsługujących pasażerów ruchu lotniczego lub komunikacji podziemnej (tunele, metra, dworce, lotniska itp)
  • budynkach ze skomplikowanym układem komunikacyjnym (centra handlowe, hotele, teatry, uniwersytety, multikina itp.)
  • obiektach, w których występują materiały silnie dymotwórcze
  • obiektach przemysłowych (np. elektrownie)


Sposób działania:

Podstawą dla zastosowań dynamicznego systemu kierowania ewakuacją jest fakt, że przy zadymieniu podświetlane lub oświetlane znaki ewakuacyjne stają się niewidoczne, a co za tym idzie nieskuteczne.

Awaria oświetlenia podstawowego w przypadku obecności odpowiedniego oświetlenia awaryjnego jest sytuacją wyjątkową, lecz nie oznacza jeszcze bezpośredniego zagrożenia. Dlatego w takich warunkach do bezpiecznego opuszczenia budynku początkowo w pełni wystarcza system oznakowania dróg ewakuacyjnych z wykorzystaniem znaków bezpieczeństwa wymaganych przepisami o ochronie przeciwpożarowej. Oprawy DKE zainstalowane w pobliżu drogi ewakuacyjnej pełnią wówczas jedynie rolę wspomagającą lub są nieaktywne.

Dopiero kiedy w strefie pożarowej system sygnalizacji wykryje pożar, uruchomiony zostaje zdefiniowany wcześniej scenariusz ewakuacji. Wszystkie zainstalowane oprawy DKE stają się aktywne i wskazują kierunek przeciwny do zagrożenia, a więc kierunek do miejsca bezpiecznego.
Oprawy DKE ze zmienną sygnalizacją kierunków są podłączone do centralnego modułu sterującego, który z kolei sterowany jest informacją z systemu ostrzegania pożarowego.
Moduł sterujący ma zapisany kompletny zestaw ustawień oraz ustalonych scenariuszy dróg ewakuacji, które aktywuje odpowiednio do miejsca występowania niebezpieczeństwa.
System wyznacza najbezpieczniejszą drogę za pomocą opraw ze znakami ewakuacyjnymi o zmiennej dynamicznie treści.
Informacje o scenariuszach ewakuacji zapisane są w każdej pojedynczej oprawie. W odpowiedzi na konkretny sygnał pożarowy system DKE wysyła wcześniej ustalony numer scenariusza ewakuacji, na podstawie którego każda pojedyncza oprawa załącza się odpowiednio do jej programu. W ten sposób do opraw przez przewody komunikacyjne wystarczy wysłać tylko jedną informację dla wszystkich opraw.
System może dokonywać automatycznych testów sprawności dokonując kompletnego sprawdzenia podłączonych opraw.

 

Materiały do pobrania

Ta strona wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w pamięci Twojego urządzenia.