Zaloguj Zarejestruj

Zaloguj się na konto

Login *
Hasło *
Zapamiętaj mnie

Stwórz konto

Pola zaznaczone (*) są obowiązkowe.
Imię *
Login *
Hasło *
Potwierdź hasło *
Email *
Potwierdź email *
Captcha *
Reload Captcha

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. (Dz.U. Nr 109, poz. 719) w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów odpowiedzialność za utrzymanie urządzeń przeciwpożarowych w stanie pełnej sprawności technicznej i funkcjonalnej ponoszą właściciele, zarządcy lub użytkownicy budynków.

Zgodnie z powyższym instalacje oświetlenia awaryjnego, które zaliczane są do urządzeń przeciwpożarowych powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym w okresach ustalonych przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku.

Brak lub niepoprawnie działające awaryjne oświetlenie ewakuacyjne może przyczynić się do utrudnienia lub uniemożliwienia przeprowadzenia sprawnej i bezpiecznej ewakuacji, zagrażając życiu i zdrowiu osób znajdujących się na obiekcie.

Zastosowanie systemów automatycznego testowania oświetlenia awaryjnego nie zwalnia administratorów i zarządców nieruchomości z odpowiedzialności utrzymania urządzeń w stanie pełnej sprawności technicznej i funkcjonalnej gwarantującej poprawne działanie instalacji oświetlenia awaryjnego.

Celem zapewnienia niezawodności i gotowości działania instalacji oświetlenia awaryjnego na obiekcie proponujemy inwentaryzację/ audyt stanu technicznego, mającą na celu:

 • kontrolę sprawności urządzeń oświetlenia awaryjnego, tj. opraw, centrali monitorujących, systemów centralnego zasilania, baterii akumulatorów
 • weryfikację poprawności danych pochodzących z urządzeń, w tym wyników przeprowadzonych testów automatycznych – Dziennik Zdarzeń
 • weryfikację poprawności instalacji

Po wykonanym audycie otrzymują Państwo raport wraz z wytycznymi przywrócenia sprawności instalacji oświetlenia awaryjnego. Zastosowanie się do wskazówek w nim zawartych zagwarantuje spełnienie wykonania niezbędnych obowiązków administratora budynku wynikających z ww. Rozporządzenia oraz zapewni funkcjonowanie instalacji w zgodzie z aktualnymi przepisami.

W trosce o Twoje bezpieczeństwo oferujemy także:

 • inwentaryzację instalacji oświetlenia awaryjnego w ww. zakresie
 • dobór rozwiązań technicznych właściwych dla danej aplikacji w oparciu o wysokiej jakości produkty
 • projektowanie instalacji oświetlenia awaryjnego w uzgodnieniu z rzeczoznawcą ds. ochrony przeciwpożarowej
 • doradztwo techniczne wykonania instalacji oświetlenia awaryjnego na każdym etapie inwestycji – od koncepcji, fazy projektowej, przez wykonawczą po okres użytkowania
 • wsparcie w opracowywaniu dokumentacji do przetargów w zakresie oświetlenia awaryjnego
 • nadzór i wykonawstwo instalacji oświetlenia awaryjnego
 • wykonanie dokumentacji wykonawczej i powykonawczej w ww. zakresie
 • protokoły kontroli stanu technicznego urządzeń oświetlenia awaryjnego
 • serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

Jako pierwsza firma w Polsce otrzymaliśmy Certyfikat jakości usług w zakresie projektowania, montażu i konserwacji instalacji oświetlenia awaryjnego wydany przez Ośrodek Certyfikacji Usług Przeciwpożarowych Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa, co potwierdza nasze kompetencje w zakresie usług mających bezpośredni wpływ na poziom bezpieczeństwa osób przebywających w obiektach.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w pamięci Twojego urządzenia.