dotacje 3

 

 AMATECH - AMABUD Elektrotechnika Sp. z o.o.

realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

 

 Wzrost konkurencyjności AMATECH - AMABUD ELEKTROTECHNIKA Sp. z o.o. poprzez wprowadzenie na rynek innowacyjnych produktów opartych o wyniki prac B+R

 

Celem strategicznym projektu jest wdrożenie w działalności gospodarczej wnioskodawcy produkcji znacząco ulepszonych produktów z nowymi cechami i funkcjonalnościami (dotyczących autonomicznych opraw oświetlenia awaryjnego w 3 grupach produktowych) powstałych w wyniku wdrożenia rozwiązań będących wynikiem przeprowadzonych prac B+R. Wprowadzone na rynek nowe (znacząco ulepszone produkty) jakością dorównywać będą najlepszym produktom światowym oferowanym na rynku nie dłużej niż 1-3 lata a dzięki unikalnym rozwiązaniom w zakresie dedykowanej elektroniki wraz z modułami komunikacji (technologia produktu) wykazywać będą unikalne właściwości – wprowadzane na rynek regionalny i krajowy po raz pierwszy. Nowość i innowacyjność rozwiązań, w tym potwierdzenie cech innowacyjnych wprowadzanych na rynek po raz pierwszy - potwierdzona jest poprzez zgłoszenia patentowe (w tym zgłoszenie patentu europejskiego) wykonane przez AMATECH w 2016 r. Nr P.417352 z dnia 30.05.2016 r. – Oprawa oświetlenia awaryjnego oraz Nr: EP16461583.3 z dnia 26.12.2016 r. - Oprawa oświetlenia awaryjnego do pracy w niskich temperaturach. W wymiarze rzeczowym projekt obejmuje zakup i montaż urządzeń stanowiących zintegrowaną, kompleksową linię produkcyjną do produkcji komponentów elektronicznych do autonomicznych opraw oświetleniowych na bazie uzyskanych wyników prac B+R. Przy wytwarzaniu i sprzedaży produktów wykorzystane zostaną technologie TIK. Projekt jest zgodny z inteligentną specjalizacją województwa mazowieckiego, a także wpisuje się bezpośrednio w założenia dotyczące eko produktów i ekoinnowacji. Bezpośrednim efektem projektu będzie rozwój oferty handlowej produktów własnych oraz rozwój potencjału produkcyjnego – wdrożenie do produkcji własnej kluczowych komponentów elektrotechnicznych i komunikacyjnych, co w sposób bezpośredni zwiększy konkurencyjność jakościową i cenową oferowanych produktów.

 

Wartość projektu: 2 316 290,00 zł.

Wkład Funduszy Europejskich: 809 690,00 zł.

 

 

 

Ta strona wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w pamięci Twojego urządzenia.